Kontorinstallasjoner

Kontorinstallasjoner er ofte meget omfattende. Her kan det være dimmersystemer av forskjellige typer, prosjektorer, lystenningsanlegg, datasystemer og mye annet.

Da vi har hatt mange installasjoner innenfor dette segmentet, har det gitt oss unik kompetanse for å samkjøre mot alle berørte faggrupper; dørsystemer, brannvarslingssystemer, datasystemer, telesystemer, alarmsystemer, bare for å nevne noen.