Innbruddsalarm og adgangskontroll

Å være "føre var" vil alltid lønne seg – ikke minst når det kommer til å installere et alarmanlegg. Statistikken viser nemlig at virksomheter som har installert alarm, er betraktelig mindre utsatt enn de uten.

Du er forsikret, men …
Selv om bedriften er forsikret, vil skaden som følge av et innbrudd uansett koste i form av egenandeler, forsinket varelevering, tap av kunder eller omsetning, merarbeid og ikke minst ergrelser. I så måte kan et alarmanlegg bli en rimelig "forsikring".

Vi leverer FG-godkjente innbruddsalarmsystemer for bruk i både helt enkle og svært komplekse installasjoner. 

Vi prosjekterer og monterer adgangskontroll til alle formål, fra enkeltstående kortlesere, til mer avanserte anlegg med PC-styring. Adgangskontroll er en del av den totale sikkerheten.

Kontakt oss for tilbud!